anestesi.no

Transarterielt axillært plexus blokk kombinert med permanent kateter sammenlignet med single deposit kateter blokk

1. februar 2010 Tilbake | Utskriftsvennlig versjon
Dr. Trygve Kjelstrup. Anestesiavdelingen, Rikshospitalet, 0027 Oslo. Send epost: Trygve Kjelsrup


Materiale og metode:
51 håndkirurgiske pasienter ble inkludert i en prospektiv undersøkelse og tilfeldig delt i to grupper. Alle fikk innlagt et Contiplex® kateter langs nervus medianus med bruk av nervestimulator. Katetergruppen fikk all bedøvelse gjennom kateteret. Den andre halvparten (26) av pasientene fikk etter innleggelse av kateteret en transarteriell injeksjon med 1/2 dose bak, 1/4 dose foran arterien og deretter et tredje deposit (1/4 dose) i kateteret. Denne kombinerte transarterielle metoden er tidligere ikke beskrevet. Alle pas. fikk 0.75 ml/kg av en 50/50 blanding av Marcain 5mg/ml + Xylocain 2% m. 12.5 microgram/ml adrenalin. Anslagstiden til motorisk blokk (paralyse), analgesi (ingen kulde) og anestesi (ingen berøring) ble fortløpende testet de første 29 minuttene etter at blokket var satt. Deretter ble det gjort en blokkmessig scoretesting (motorikk, is og berøring) ved 30 og 50 minutter. Students t-test ble brukt.
Transarteriell injeksjon under Contiplex® kateter plassert langsetter nervus medianus.
Venstre skulder med armen 90 ° abdusert


Resultater:
Gruppene var identiske m.h.t. alder, høyde, vekt og ASA. Data ble testet for normalfordeling og presentert som mean + SD. Den kombinerte metoden, transarteriell injeksjon og kateter (triple deposit), var som regel signifikant raskere og mer effektiv enn katetermetoden med single deposit. Delresultater for analgesi er vist i tabell 1. Sensorisk/motorisk score ved 30 og 50 min var høyere med kombinert metode, men forskjellen mellom gruppene var mindre ved 50 min. For å oppnå analgesi i alle nervene i hånden ved 50 minutter, ble det satt tilleggsblokk i albuen på 32 % av pasientene i katetergruppen og på 8 % i den andre gruppen. (p<0.05, Fischer’s Exact Test)

Konklusjon:
Kombinasjonsmetoden er en effektiv teknikk for axillært plexusblokk. Den gir raskere og mer effektivt anslag enn bare bruk av kateter, og færre pasienter trenger suppleringsblokk i albuen for å oppnå analgesi i alle håndens nerver. Bruk av kateter muliggjør enkel utvidelse av blokket og bruk av regionalanestesi postoperativt.

 

 

 


Hele artikkelen kan leses her 

Se også:   http://folk.uio.no/trygvekj/

 


 

Tilbake..